Vedtekter - SFO
SFO-info Høst 2018
SFO plan desember 2018
SFO plan jan/febr 2019
SFO plan febr/mars 2019
SFO plan april-mai 2019
SFO plan juni 2019
Evaluering des-18/jan-19
Evaluering jan/febr. 2019
 
 

Skolefritidsordningen - SFO

webmaster Elvetun skole © 2018
SFO – DAGSRYTME
07.00 SFO åpner – 1. økta
08.00 Frokost
08.45 Undervisningstid
12.50 SFO – 2. økta starter - vi går ut
13.30 Måltid - matpakke
14.35 SFO – 3. økta starter
16.30 SFO stenger - foreldrene henter barna sine

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i hovedsaklig 1. - 4. klasse.
Innhold og virksomhet skal preges av barnas behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring. 

 

 

 

 

 

 


Åshild Chruickshank er daglig leder for SFO. (50%)
De andre som for tiden jobber her er Tatiana Zagoskina, Line-Merete Olsen, Beate Rasmussen, Julie Lilleng, Vilde Nordahl og Katrine Johansen.  

Telefon til  SFO : 456 36398

SKOLEFRITIDSORDNINGA - satser pr. 01.01.2019:

Kr. 1 303,00 for plass inntil 10 timer pr. uke. 
Kr. 1 901,00 for plass inntil 20 timer pr. uke.
Kr. 2 729,00 for plass inntil 28 timer pr. uke.
(søskenmopderasjon 30%)

Kjøp av ekstra økt er fortsatt kr. 100,00

Vi håper på et godt samarbeid – til beste for barna, dere og oss.

Vennlig hilsen fra oss i SFO

SFO