Personale ved Elvetun skole
2023-2024

webmaster Elvetun skole © 2023
FUNKSJON: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Rektor/Enhetsleder Heidi Skøyen Johansen 474 56547 474 56547
Undervisningsnspektør Venke Heide Hagerupsen 467 49631 994 36763
Fagarbeider Mona Bolle 458 68127 922 41283
Rådgiver Venke Heide Hagerupsen 467 49631 994 36763
Sekretær Stine Hanssen Øverli 467 47784 414 01122
Plasstillitsvalgt Jan Åge Rydningen 458 32124 993 40842
Sp.ped. veileder      
Verneombud      
Bibliotekar Berit Nikolaisen 400 35275  
Utd.forbundet - leder Jan Åge Rydningen 458 32124 993 40842
IT-kontakt Trygve Skipenes Østrem 467 48278 915 50715
SFO-leder Åshild Chruickshank 456 36398 957 96444
Miljøterapeut Hilde Bakkemo  413 80626 950 59143
       
UNDERVISNING: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Kontaktlærer 1. Ann Monika Bergheim 455 14260 915 11533
Kontaktlærer 2. Tanja Skjervheim 454 79815 913 17209
Kontaktlærer 3. Jan Åge Rydningen 458 32124 993 40842
Kontaktlærer 4. Nina Jamissen 454 83034 980 29136
Kontaktlærer 5. - 6. Ingrid Solhaug Nordahl 458 36742 984 71798
Kontaktlærer 7. Anita Sæbbe Haraldsvik 456 15315 472 38746
Kontaktlærere 8. Kine-Mari Bertheussen
Monica Krogh
452 41968 980 47477
916 99974
Kontaktlærer 9. Tone Sørensen
Ellen Sæbbe
454 05615 408 48823
916 74365
Kontaktlærer 10. Nicolay Løvvold 458 46269 934 60449
       
Merete Higraff 918 36977
  Åshild Chruickshank   957 96444
  Lena Kristin Mortensen   907 87407
  Tanja Skjervheim   913 17209
  Bjørn-Harald Heim   984 25549
  Martin Samuelsen   974 90504
Fagarbeider Britt-Tove Skogstad 456 36398 481 74643
Fagarbeider Kate Nergård   913 33280
Fagarbeider Line Merete Olsen   476 59782
       
       
RENHOLD/SERVICE: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Vaktmester Teknisk avd. 464 29064  
   
Renhold Agathe Svendsen    
Renhold Stela-Mariana Neacsu    
       
KULTURSKOLE: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Rektor/piano/bl.fløyte Anna Starr Dalgård 465 40367 986 61509
Fløyte/keyboard/sang Trygve Skipenes Østrem 467 48278 915 50715
Musikkbarnehage Åshild Chruickshank 456 36398 957 96444
Teater Tone Sørensen   408 48823
Kulturleder Trine Strand 920 47522