Faste aktiviteter og fellessamlinger

IDRETTS/AKTIVITETSDAG:
Elevene fra 5. til 10. klasse får tilbud om aktivitetsdag med mulighet for å ta idrettsmerket. Elevene fra 1. til 4.klasse har en aktivitetsdag. Dagen har forberedende aktiviteter for idrettsdagen.

FJELLTUR:
Hver høst tar vi en fjelltur for hele skolen. Elevene blir delt i grupper som går på ulike dager til ulike mål.  Tidspunkt for en slik tur må settes på kort varsel – ut fra værmelding. 

HØSTTAKKEFEST:
Barneskolen samles til gudstjeneste i Dyrøy kirke. Hver klasse har sine oppgaver i forbindelse med denne gudstjenesten.

FN-DAG:
Vi bruker en del tid i uke 42 og 43 til å la elevene få kjennskap til FN sitt humanitære arbeid.  Dette arbeidet munner ut i en kveld for hele kommunen der elevene deltar aktivt med underholdning, salg m.m. Pengene som samles inn denne kvelden sendes til  Skoleaksjonen HEI.

JULEVERKSTED:
Elevene får en dag til å arbeide med forskjellige juleforberedelser – formingsaktiviteter og baking. Hver elev får velge to eller tre aktiviteter som de har lyst til å bruke dagen på.  Denne dagen er det klasseblanding. Det vil si at hver gruppe består av elever fra flere klasser. 

JULEAVSLUTNING:
Felles skolegudstjeneste i Brøstad kirke for alle elevene. Elevene fra barneskolen deltar aktivt ved gjennomføringa av denne gudstjenesten.  Etterpå samles elevene klassevis til en kos på klasserommene før vi ønsker hverandre GOD JUL!

VINTERAKTIVITET:
En uke i vårhalvåret avsettes til vinteraktivitetsuke. I denne uken har klassene ski- og vinteraktiviteter. Været spiller en viktig rolle slik at dager/uka kan bli flyttet på kort varsel. Klassene/trinnene avvikler også sine skiturer i denne uka.

KULTURSAMLING:
Hver måned har barneskolen (1. - 7. kl) en kultursamling. To klasser fremfører sine selvvalgte underholdningsnummer for resten av barnetrinnet.

 

webmaster Elvetun skole © 2020