Viktig melding!

Nye telefonnummer

18.08.2023: 

Som ny rektor er jeg nå å treffe på telefonnr: 47 45 65 47

Undervisningsinspektør Venke Heide treffer dere på 46 74 96 31

Info om kontaktlærere og andre ansatte kan dere finne her

 

Med vennlig hisen 
Heidi Skøyen Johansen, rektor

webmaster Elvetun skole © 2023