Første skoledag

Innmelding i skolen
Skoleåret 2024-2025

webmaster Elvetun skole © 2024
Alle som har barn født i 2018 og skal begynne i første klasse høsten 2024 må melde disse inn til kommunen.

Vedlagt ligger Info-brev, skjema for innmelding av ditt barn og aktuelle vedlegg.

NB:
Viktig å huske på at det i tillegg må søkes om både SFO og skoleskyss dersom dette er et behov.  -  Informasjon til foresatte

  -  Innmelding til 1. klasse

  -  Skjema for delt bosted

  -  Søknad om gratis skoleskyss

  -  Svarslipp SFO