Aktivitetsløype for 5. - 7. klasse

Hei alle elever i 5.- 7. klasse!

Vi håper dere har det bra i ei ellers merkelig Koronatid, hvor dere ikke kan være fysisk til stede på skolen, og heller ikke være så mange samlet i lag. I denne forbindelse har vi et ønske om å bidra til en aktivitet for dere som er elever på mellomtrinnet. Aktiviteten bidrar til fysisk aktivitet, samarbeid, inkludering, samhold og kreativitet. 

Vi har laget en aktivitetsløype i Brøstadbotn sentrum (Moan området) med oppgaver som du skal løse. I tillegg har vi laget noen litt mer kreative oppgaver som du finner på Teams. For å kunne løse de oppgavene som ligger på Teams, kreves det at hele klassen samarbeider.

I aktivitetsløypa er det laget oppgaver som hver enkelt elev i klassen må løse. Det at løypa er i sentrum betyr at du må få foreldre eller andre til å kjøre deg dit, eller kanskje du kan sykle om ikke veien er for lang. Dersom du vil gjennomføre løypa sammen med noen (fra klassen), er det viktig at dere ikke går (eller sykler) flere enn tre – fire stykker i lag, og at dere holder Koronaavstand (1-2 m.). Man kan fint gjennomføre løypa alene.

NB! For å kunne løse oppgavene undervegs i løypa,
trenger du å ha med deg dette:

  • Kart over hvor de ulike postene i løypa befinner seg.
    Dette får du tilsendt fra læreren din.

  • En mobiltelefon. På mobilen må du laste ned appen «QR – og strekkodeskanner på norsk». Appen er gratis.

  • Papir og blyant for å kunne skrive ned svarene dine. Svarene tar du med deg hjem og skriver inn i svararket som ligger i Teams.

NB! Løypa er åpen i hele mai måned.
Frist for å sende inn svar er 1.juni!

Lurer du på noe kan du ta spørre din kontaktlærer eller lese mer her

 

Webmaster - Elvetun skole © 2020